Sitting on Clouds' Soundtrack

Shinobi (2002)

Release DateNovember 10, 2002
ComposersYasuhiro Kawakami, Teruhiko Nakagawa, Tatsuyuki Maeda, Fumie Kumatani, Yutaka Minobe, Masaru Setsumaru
PublishersSega
PlatformsPlayStation 2
SeriesShinobi
Shinobi Original Soundtrack