Sitting on Clouds' Soundtrack

Yakuza 4

Release DateMarch 18, 2010
ComposersHidenori Shoji, Kenichi Tokoi, Yuri Fukuda, YOSHITSURU, Mitsuharu Fukuyama, Yasuhiro Takagi, Yuichi Kanatani, Chihiro Aoki, Takashi Izeki, Takahiro Kai, Minako Seki
PublishersSega
PlatformsPlayStation 3, PlayStation 4
SeriesYakuza
Yakuza 4 Original Soundtrack Vol.2
Yakuza 4 Original Soundtrack Vol.1