SOC Logo
Kurohyo: Ryu ga Gotoku Shinsho

Kurohyo: Ryu ga Gotoku Shinsho

Release Date:Sep 22, 2010
Publishers:Sega
Series:Yakuza